แจ้งการชำระเงิน 
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่   Line : @iamsportwear