เสื้อและผ้าบัฟที่ระลึก Pink park

เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พิงพักผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

475.00 ฿
185.00 ฿
185.00 ฿

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลิตเสื้อและผ้าบัฟที่ระลึก เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พิงพักผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรือมอบให้กับมูลนิธิศูนย์ฯ ทั้งนี้โดยเห็นถึงความสำคัญถึงปัญหาผู้ป่วยยากไร้ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมที่ขาดการ ดูแลเอาใจเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ และไร้ครอบครัวดูแลและได้ตระหนักถึงความจำเป็นของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ ศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส หารายได้สมทบทุน “สร้างศูนย์พิงพักผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ผ่านกิจกรรม ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริจาคครั้งนี้โดยเฉพาะ และส่งเสริมให้ประชาชน ได้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตัวเอง และผู้ป่วยดังกล่าว