HOW TO BUY | ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ จำนวน แล้วกดปุ่ม หยิบใส่ตระกร้า

ขั้นตอนที่ 3

เช็ครายการสินค้าที่สั่งซื้อ สามารถเพิ่มจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ ตรวจเช็คอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม สั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4
  • ใส่รายละเอียดข้อมูลลูกค้า สำหรับส่งสินค้าและออกบิลใบเสร็จ
  • ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง กดปุ่ม สั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 5
  • ระบบแจ้งชำระเงินทางระบบและส่งไปทาง E-mail ลูกค้า
  • ลูกค้าทำการชำระเงินผ่านทางธนาคารที่กำหนด แล้วแจ้งหลักฐานการโอนชำระมาทาง E-mail : store@iamsportwear.com, Line :@iamsportwear
  • หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ แจ้งการชำระเงิน https://iamsportwear.com/payment/
  • ทางเราจะติดต่อกลับเมื่อได้รับหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อย แล้วทำการส่งสินค้าพร้อมบิลใบเสร็จ ตามที่อยู่ของลูกค้าที่แจ้งไว้ในระบบสั่งซื้อสินค้า